Projekt našej organizácie o poskytnutie humanitárnej pomoci na predchádzanie šíreniu COVID 19 v ZPS, ZOS a pri výkone opatrovateľskej služby bol úspešný a na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme mohli použiť finančné prostriedky vo výške 1970 € na nákup pomôcok (germicídy, teplomery, rukavice) a dezinfekcie. Realizácia projektu trvala od júla do decembra 2020. Aj vďaka tejto pomoci sa nám podarilo doteraz uchrániť klientov a zamestnancov od nákazy koronavírusom. O pomoci ministerstva sme informovali zamestnancov a klientov zariadenia.

Za poskytnuté finančné prostriedky ďakujeme.

Fiľakovo 04.12.2020   
Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Interný predpis č. 01/2020 - Opatrenia na zaistenie prevencie šírenia infekcie COVID - 19 (koronavírus) pri výkone sociálnych služieb [PDF, 45 kB]

Príloha k Internému predpisu č. 01/2020 [PDF, 134 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 02/2020 - Opatrenia na zabezpečenie úloh v súlade s uznesením Vlády SR o rozšírení núdzového stavu a uložení pracovnej povinnosti v pobytových zariadeniach SS v súvislosti s pandémiou COVID - 19 [PDF, 44 kB]

Interný predpis č. 03/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 03.06.2020 [PDF, 38 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 04/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 08.06.2020 [PDF, 37 kB]

Interný predpis č. 06/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 od 15.06.2020 [PDF, 43 kB]

Interný predpis č. 07/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.07.2020 [PDF, 40 kB]

Interný predpis č. 07/2020/1 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 01.08.2020 [PDF, 56 kB]

Interný predpis č. 08/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.09.2020 [PDF, 40 kB]

Interný predpis č. 12/2020 - Opatrenia na umožnenie návštev klientov v terminálnom štádiu ochorenia najbližšími príbuznými. Preberanie balíčkov pre klientov [PDF, 34 kB]


Krízový plán 09.04.2020 [PDF, 112 kB]

Krízový plán 18.12.2020 [PDF, 69 kB]

 

Domáci poriadok - máj 2015 [PDF 62 kB]
(platnosť od 01.05.2015)

Domáci poriadok - Dodatok č. 1 [PDF 67 kB]
(platnosť od 01.04.2020)

Domáci poriadok - Dodatok č. 2 [PDF 44 kB]
(platnosť od 15.06.2020)

Vážená pani, vážený pán, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných, prevádzkuje zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí, a zároveň pripravuje a distribuuje stravu pre seniorov v meste. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v priestoroch budovy prenajatej od mesta Fiľakovo.

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na nasledovné druhy tovarov:

Nezábudka, n.o., Fiľakovo pozýva svojich priaznivcov a podporovateľov k účasti na Dni dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční 18.9.2019 (štvrtok) v čase od 10.00 do 15.00 hod. v areáli zariadenia sociálnych služieb a je súčasťou Dní dobrovoľníctva organizovaných Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Počas dňa sa môže verejnosť oboznámiť s klientmi zariadenia a jeho zamestnancami, návštevníci môžu pobudnúť v spoločnosti zaujímavých ľudí a nahliadnuť, ako zariadenie sociálnych služieb zamerané na starostlivosť o ľudí v seniorskom veku funguje v bežnom dennom režime. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do úpravy okolia budovy, byť spoločníkmi našich klientov pri spoločenských hrách alebo stráviť s nimi čas rozhovormi a prechádzkami.

Každý účastník je vítaný.

V poslednom období registruje Nezábudka, n.o., nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.

Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť  zabezpečenie sociálnej služby pre seba samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov:

Buďte aj vy súčasťou týždňa dobrovoľníctva  a zapojte sa dňa 20.09.2017 od 10.00 do 16.00 do dobrovoľníckych aktivít v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. na Záhradníckej 2 vo Fiľakove. Pomôžete skrášliť okolie a priestory  zariadenia a spestriť seniorom voľný čas v rámci krúžku šikovných rúk. Klienti a zamestnanci organizácie sa tešia na našu aktívnu účasť.