Nezábudka, n.o., Fiľakovo pozýva svojich priaznivcov a podporovateľov k účasti na Dni dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční 18.9.2019 (štvrtok) v čase od 10.00 do 15.00 hod. v areáli zariadenia sociálnych služieb a je súčasťou Dní dobrovoľníctva organizovaných Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Počas dňa sa môže verejnosť oboznámiť s klientmi zariadenia a jeho zamestnancami, návštevníci môžu pobudnúť v spoločnosti zaujímavých ľudí a nahliadnuť, ako zariadenie sociálnych služieb zamerané na starostlivosť o ľudí v seniorskom veku funguje v bežnom dennom režime. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do úpravy okolia budovy, byť spoločníkmi našich klientov pri spoločenských hrách alebo stráviť s nimi čas rozhovormi a prechádzkami.

Každý účastník je vítaný.

V poslednom období registruje Nezábudka, n.o., nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.

Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť  zabezpečenie sociálnej služby pre seba samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov:

Vážená pani, vážený pán, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných, prevádzkuje zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí, a zároveň pripravuje a distribuuje stravu pre seniorov v meste. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v priestoroch budovy prenajatej od mesta Fiľakovo.

Buďte aj vy súčasťou týždňa dobrovoľníctva  a zapojte sa dňa 20.09.2017 od 10.00 do 16.00 do dobrovoľníckych aktivít v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. na Záhradníckej 2 vo Fiľakove. Pomôžete skrášliť okolie a priestory  zariadenia a spestriť seniorom voľný čas v rámci krúžku šikovných rúk. Klienti a zamestnanci organizácie sa tešia na našu aktívnu účasť.

Zapojte sa dňa 21.9.2016 od 9:00 - 16.00 hod. do Týždňa dobrovoľníctva. Pomôžte nám  vrámci krúžku šikovných rúk pri vyhotovení nástenky s jesennou tematikou, alebo si vyberte z aktivít podľa chuti a nálady:
- posedenie a rozhovor s klientmi v altánku alebo na izbách,
- pomocné práce v jedálni, pomoc pri upratovaní spoločných priestorov (chodby, schody),
- zber úrody,
- odpratávanie napadaného lístia.
Alebo sa príďte len pozrieť a porozprávať v rámci dňa otvorených dverí v rovnaký deň. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Týždeň dobrovoľníctva 2016

Druh a značka motorového vozidla: Felícia Combi
Objem motora: 1,6 l, 55 kW
Rok výroby: 1999
Ubehnuté km: 126 500
Technická a emisná kontrola: platnosť do 29.7.2016
Cena: dohodou
Termín uzávierky žiadostí na odkúpenie: 13.11.2015

Kontaktné údaje:
Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Č.t. 047/4379099, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fiľakovo 04.11.2015
Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná neziskovou organizáciou na základe požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenník služby je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom a je súčasťou VZN mesta. Výška platby od klienta v sume 1,30 € tvorí cca 18 % skutočnej ceny služby, ktorá je dotovaná mestom.

Odborní zamestnanci /sociálni pracovníci/ pred podpísaním zmluvy poskytnú klientom všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby a samotný postup pri jej výkone. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie opatrovateľskej služby sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Nezábudka, n.o., realizuje opatrovateľskú službu na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe zmluvy podpísanej občanom s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín /minimálne 2 hodiny/ počas pracovných dní.

Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Opatrovateľka je osoba, s pomocou ktorej klient môže existovať vo svojom domácom prostredí, ktorá zabezpečuje niektoré úkony /nákupy, vynášanie smetí, úhrady v bankách, na pošte/, ktorá mu pomôže pri hygienických úkonoch, kŕmení, prechádzke, podávaní liekov, sprevádza ho k lekárovi, urobí bežné denné upratovanie  a pod. Je to teda človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii klientovi a jeho potrebám. Zároveň je opatrovateľka zamestnancom n.o., ktorému organizácia poskytuje plat, prispieva na stravu, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky a garantuje nárok na dovolenku a iné výhody zamestnanca.

Zo strany organizácie je záujem vychádzať maximálne v ústrety klientom, ale nie je možné garantovať poskytovanie služby konkrétnou opatrovateľkou, ani uzatvárať zmluvu na konkrétnu hodinu počas dňa. Podmienky poskytovanej služby sú uvedené v zmluve, ktorú klient a organizácia podpisujú pred začiatkom realizácie samotnej služby, a nie je možné svojvoľne ich meniť počas jej platnosti žiadnou zo zainteresovaných strán. Prípadné zmeny je možné zakotviť v dodatku ku zmluve, ak sa obe na nich obe zainteresované strany dohodnú.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.