Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum platnostiDátum ukončeniaZobraziť
  STARVYS, s.r.o. Kúpna zmluva 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 98 kB]
  SNIEŽIK, s.r.o. Rámcová dohoda na nákup tovaru 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 166 kB]
  Simon Ondrej, Simon-Styl Kúpna zmluva 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 67 kB]
  DIAMON, s.r.o. Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 80 kB]
  Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Rámcová zmluva 09.01.2013 31.12.2013 [PDF, 139 kB]
  Peter Sáfrány SAFI, cukráreň ARSENAL CLUB Kúpna zmluva 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 81 kB]
OK-LC-13-16-11-2012 V a V Servis, s.r.o. Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu 05.12.2012   [PDF, 96 kB]
dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č.1/§ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/II 01.09.2012   [PDF, 127 kB]
2304030233 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
Skupinové úrazové poistenie U12
01.10.2012 31.03.2013 [PDF, 122 kB]
17/§52a/2012/NP V-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 20.09.2012   [PDF, 461 kB]
OK-LC-11-03-09-2012 V a V Servis, s.r.o. Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu 17.09.2012 17.09.2012 [PDF, 96 kB]
183/§ 51/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 01.09.2012   [PDF, 1,1 MB]
  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 25.05.2012   [PDF, 738 kB]
8037/2012-I/81 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 21.05.2012 31.03.2013 [PDF, 428 kB]
  Okresný súd Lučenec Dohoda o zabezpečení povinnej práce 21.05.2012 15.06.2013 [PDF, 1,65 MB]
  Mesto Fiľakovo Zmluva o nájme nebytových priestorov 21.05.2012 31.12.2022 [PDF, 62 kB]
  D-Nábytok Zmluva o prenájme nábytku 15.05.2012   [PDF, 283 kB]
  Cilver corps, s.r.o. Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia 17.04.2012   [PDF, 3,92 MB]
  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu 13.04.2012   [PDF, 677 kB]
  Štefan Chmelár Zmluva o dielo 12.04.2012   [PDF, 78 kB]
210 Ing. Emília Kaszová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb     [PDF, 136 kB]
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 10.02.2012   [PDF, 630 kB]
dodatok č. 1 Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s.r.o. Dodatok k dohode o nájme     [PDF, 175 kB]
  Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s.r.o. Dohoda o nájme 24.01.2012 17.04.2012 [PDF, 49 kB]
č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku refundáciou finančných prostriedkov 01.01.2012 31.12.2012 [PDF, 239 kB]
27/2012 Mesto Fiľakovo Zmluva o vykonávaní zberu KO a drobného stavebného odpadu 01.01.2012 31.12.2012 [PDF, 90 kB]
201112 Štefan Majoroš - M.K.Trade Rámcová zmluva 01.01.2012 31.12.2012 [PDF, 215 kB]
dodatok č. 1 INMEDIA spol. s r.o. Dodatok ku Kúpnej zmluve 23.01.2012   [PDF, 64 kB]
F005/12 ATC-JR, s.r.o. Kúpna zmluva 01.01.2012 31.12.2012 [PDF, 224 kB]
A3579168 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.08.2012   [PDF, 840 kB]