Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum platnostiDátum ukončeniaZobraziť
  Zoltán Anderko - AENEAS Mandátna zmluva 29.12.2014   [PDF, 167 kB]
16/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda č. 16/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 01.12.2014   [PDF, 197 kB]
49/§ 52a/2014/ NP VAOTP-5 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 19.12.2014   [PDF, 279 kB]
20/§ 52a/2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec DODATOK č. 1 k Dohode č. 20/§ 52a/2014 zo dňa 27.06.2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 26.11.2014   [PDF, 72 kB]
700674329 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Poistná zmluva 03.11.2014   [PDF, 31 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 31.10.2014   [PDF, 109 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 31.10.2014   [PDF, 76 kB]
700 398 458 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Zánik poistnej zmluvy 02.11.2014   [PDF, 24 kB]
801 856 4758 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Dodatok k poistnej zmluve 03.11.2014   [PDF, 48 kB]
CSM-19/14 QECON, spol. s r.o. Zmluva na certifikáciu systému manažérstva 01.10.2014 31.10.2014 [PDF, 89 kB]
9103601515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 22.05.2014   [PDF, 77 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Výpoveď zmluvy 16.07.2014   [PDF, 44 kB]
A3710001 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 10.07.2014   [PDF, 807 kB]
24/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 10.06.2014   [PDF, 144 kB]
10/§50 - PS/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 23.05.2014   [PDF, 329 kB]
2304030287 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U12 01.07.2014   [PDF, 92 kB]
20/§ 52a/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 27.06.2014   [PDF, 247 kB]
75/2014 Mesto Fiľakovo Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2014 01.01.2014 31.12.2014 [PDF, 56 kB]
1201354945 VÚB Asset Management, správ, spol., a.s. Žiadosť o vydanie podielových listov - PO 10.03.2014   [PDF, 116 kB]
  DIAMON s.r.o. Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok 25.02.2014   [PDF, 49 kB]
  Ing. Emília Kaszová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 18.02.2014   [PDF, 60 kB]
  Všeobecná úverová banka, a. s. Zmluva o vykonávaní SEPA inkasa 05.02.2014   [PDF, 336 kB]
  Počítače a Programovanie s. r. o. Zmluva o aktualizácii počítačového programu 04.02.2014   [PDF, 49 kB]
50Q6ADOS000412 Union zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 20.01.2014   [PDF, 198 kB]
  VÚB Banka, a.s. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu 22.01.2014 neurčito [PDF, 136 kB]
2304030279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie U12 01.01.2014 30.06.2014 [PDF, 178 kB]