Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum zverejneniaDátum podpisuDátum ukončeniaZobraziť
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21ADOS000115 30.12.2015 21.12.2015   [PDF, 48 kB]
  Všeobecná úverová banka, a. s. Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní SEPA inkasa 22.12.2015     [PDF, 101 kB]
A6741123 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.12.2015 18.11.2015   [PDF, 412 kB]
A3673046 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.12.2015 18.11.2015   [PDF, 421 kB]
A3579168 Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.12.2015 18.11.2015   [PDF, 428 kB]
15/29/051/122 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/29/051/122 zo dňa 19.06.2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 02.12.2015 09.11.2015   [PDF, 65 kB]
  Zora Magyarová Kúpna zmluva 27.11.2015 27.11.2015   [PDF, 26 kB]
  Stredná odborná škola Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania 12.11.2015 12.10.2015   [PDF, 78 kB]
1239000154 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U12 03.11.2015 01.11.2015   [PDF, 164 kB]
15/29/52A/235 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 03.11.2015 23.10.2015   [PDF, 343 kB]
15/29/050/31 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 22.10.2015 19.10.2015   [PDF, 101 kB]
15/29/52A/69 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/29/52A/69 (ďalej len „dohoda“) zo dňa 27.04.2015 01.10.2015 22.09.2015   [PDF, 121 kB]
95001542 Stredoslovenská energetika, a.s. Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu 08.09.2015 03.09.2015   [PDF, 66 kB]
5006ADOS000412 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 03.08.2015 20.07.2015   [PDF, 261 kB]
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o poskytovaní a úhrade ošetrovateľskej starostlivosti 27.07.2015 15.07.2015   [PDF, 298 kB]
  Obchodná akadémia Lučenec Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 29.06.2015 26.06.2015   [PDF, 81 kB]
15/29/051/122 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 29.06.2015 19.06.2015   [PDF, 116 kB]
  Stredoslovenská energetika, a s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.05.2015 24.04.2015   [PDF, 170 kB]
2304040114 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 06.05.2015 01.05.2015   [PDF, 176 kB]
15/29/52A/69 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 05.05.2015 27.04.2015   [PDF, 368 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 21.04.2015 20.04.2015   [PDF, 156 kB]
15/29/054/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania 09.04.2015 31.03.2015   [PDF, 524 kB]
  Ing. Emília Kaszová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 02.03.2015 25.02.2015 30.06.2015 [PDF, 108 kB]
  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - STANDARD 03.02.2015 26.01.2015   [PDF, 30 kB]
5006ADOS000412 Union zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5006ADOS000412 03.02.2015 20.01.2015   [PDF, 55 kB]
2304008559 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie U12 07.01.2015 01.01.2015 30.06.2015 [PDF, 41 kB]