Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum zverejneniaDátum podpisuDátum ukončeniaZobraziť
  DIAMON, s.r.o. Kúpna zmluva 11.01.2018 21.12.2017   [PDF, 171 kB]
  STARVYS, s.r.o. Kúpna zmluva 04.01.2018 21.12.2017   [PDF, 60 kB]
  FIERNO s.r.o. Kúpna zmluva 04.01.2018 21.12.2017   [PDF, 135 kB]
  Adria Gold Slovakia, spol. s r. o. Zmluva o obchodnej spolupráci 04.01.2018 20.12.2017   [PDF, 271 kB]
  GLOBUS, spol. s r. o. Kúpna zmluva 04.01.2018 14.12.2017   [PDF, 369 kB]
201712 Štefan Majoroš - M.K.Trade Rámcová zmluva 04.01.2018 13.12.2017   [PDF, 175 kB]
  Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Rámcová zmluva 04.01.2018 13.12.2017   [PDF, 253 kB]
  Monika Deáková- DEMOCOLOR Dodávateľsko-odberateľská zmluva 04.01.2018 11.12.2017   [PDF, 99 kB]
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 6 k Zmluve č. 21ADOS000115 03.01.2018 14.12.2017   [PDF, 101 kB]
17/29/051/210 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 04.12.2017 21.11.2017   [PDF, 277 kB]
17/29/050/70 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 30.11.2017 27.11.2017   [PDF, 406 kB]
5190037361 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 07.11.2017 31.10.2017 30.04.2018 [PDF, 132 kB]
17/29/010/83 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda 06.11.2017 25.10.2017   [PDF, 171 kB]
17/29/52A/186 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 02.11.2017 24.10.2017   [PDF, 346 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24.10.2017 04.10.2017   [PDF, 360 kB]
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 5 k Zmluve č. 21ADOS000115 04.10.2017 20.09.2017   [PDF, 114 kB]
17/29/051/90 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 06.09.2017 21.08.2017   [PDF, 381 kB]
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21ADOS000115 22.06.2017 19.06.2017   [PDF, 98 kB]
17/29/52A/55 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 09.05.2017 26.04.2017   [PDF, 339 kB]
5190031191 Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 03.05.2017 31.04.2017   [PDF, 108 kB]
l/2017/§54 - CnTP -A2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ s osobitným zreteľom na dlhodobo nezamestnaných občanov 03.05.2017 25.04.2017   [PDF, 593 kB]
  Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Dohoda o výpožičke 13.04.2017 05.04.2017   [PDF, 66 kB]
700729016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Poistenie vozidiel - Moje auto KASKO 13.04.2017 04.03.2017   [PDF, 60 kB]
17/29/050/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 06.04.2017 28.03.2017   [PDF, 555 kB]
21ADOS000115 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 04.04.2017 29.03.2017   [PDF, 83 kB]
801 917 7540 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - STANDARD 27.03.2017 20.03.2017   [PDF, 76 kB]
  Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 02.03.2017 27.02.2017   [PDF, 185 kB]
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/29/52A/266 zo dňa 25.10.2016 02.03.2017 22.02.2017   [PDF, 241 kB]
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/29/52A/345 zo dňa 21.12.2016 02.03.2017 22.02.2017   [PDF, 245 kB]