Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum zverejneniaDátum podpisuDátum ukončeniaZobraziť
  Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY Kúpna zmluva 03.01.2019 20.12.2018   [PDF, 292 kB]
  CHRIEN, spol. s r.o. Kúpna zmluva 03.01.2019 20.12.2018   [PDF, 92 kB]
  GPM VOZ, s.r.o. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach 03.01.2019 20.12.2018   [PDF, 89 kB]
201812 Štefan Majoroš - M.K.Trade Rámcová zmluva 03.01.2019 12.12.2018   [PDF, 79 kB]
  Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Rámcová zmluva 03.01.2019 11.12.2018   [PDF, 177 kB]
  GLOBUS, spol. s r. o. Kúpna zmluva 03.01.2019 11.12.2018   [PDF, 97 kB]
  Monika Deáková- DEMOCOLOR Dodávateľsko-odberateľská zmluva 03.01.2019 07.12.2018   [PDF, 45 kB]
  STARVYS, s.r.o. Kúpna zmluva 03.01.2019 20.11.2018   [PDF, 24 kB]
18/29/054/281 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda č. 18/29/054/281 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ 03.01.2019 19.12.2018   [PDF, 404 kB]
18/29/52A/256 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/29/52A/256 (ďalej len „dohoda“) zo dňa 23.10.2018 05.12.2018 26.11.2018   [PDF, 91 kB]
  QECON, spol. s r.o. Dodatok č. 1 ku zmluve na certifikáciu systému manažérstva číslo: CSM-19/14 20.11.2018 24.09.2018   [PDF, 37 kB]
5190044886 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 06.11.2018 31.10.2018   [PDF, 104 kB]
18/29/52A/256 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 29.10.2018 23.10.2018   [PDF, 317 kB]
18/29/010/21 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda 10.10.2018 04.10.2018   [PDF, 142 kB]
  IReSoft, s.r.o. Licenčná zmluva IS Cygnus 04.09.2018 09.08.2018   [PDF, 784 kB]
  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 04.09.2018 03.08.2018   [PDF, 225 kB]
  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 28.08.2018 21.08.2018   [PDF, 270 kB]
18/29/054/120 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ s osobitným zreteľom na dlhodobo nezamestnaných občanov v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 30.07.2018 24.07.2018   [PDF, 609 kB]
  Okresný súd Lučenec Dohoda o zabezpečení povinnej práce 20.06.2018 10.05.2018   [PDF, 99 kB]
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec DODATOK č. 1 k Dohode č. 18/29/52A/76 23.05.2018 21.05.2018   [PDF, 187 kB]
18/29/52A/76 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 02.05.2018 23.04.2018   [PDF, 431 kB]
  Kora - Kornélia Murínová Zmluva o zabezpečení čistenia a prania bielizne pre zariadenie sociálnych služieb 24.04.2018 24.04.2018   [PDF, 41 kB]
  UNI KREDIT, n.o. Zmluva o poskytnutí odbornej praxe 16.04.2018 09.04.2018   [PDF, 109 kB]
18/29/050/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 27.03.2018 26.03.2018   [PDF, 416 kB]
  Stredná odborná škola Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku 29.01.2018 25.01.2018   [PDF, 116 kB]
  Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Dodatok č. 1. k Dohode o výpožičke 10.01.2018 05.01.2018   [PDF, 42 kB]