Vážené vedenie organizácie, vážení občania, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných a zároveň prevádzkuje jedáleň,  zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby, v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.

Našou snahou je pomôcť ľuďom prežiť jeseň života v príjemnom prostredí a zabezpečiť im štandardné podmienky a sociálnu a zdravotnú starostlivosť. V plnej miere sa snažíme vytvoriť našim obyvateľom teplo domova, dať im všetku lásku a úctu, aby sa cítili plnohodnotnými občanmi spoločnosti. Veľakrát im nahrádzame deti, vnukov a ostatných príbuzných a oni nám to oplácajú úsmevom, potrasením ruky, milým slovom...

Každým dňom sme starší a postupne sa blížime k obdobiu života, keď aj my budeme na niekom závislí, budeme potrebovať pomoc, opateru a útechu. Nezabúdajme preto v čase nášho plného profesijného života na tých, ktorí si ho už odžili, a prispejme im k vytvoreniu slušných podmienok v jeho závere.

Prosíme Vás, aby ste venovali časť daní z Vašich príjmov za rok 2020 našej organizácii. Finančné prostriedky takto získané použijeme na zlepšenie života našich obyvateľov a na zakúpenie zariadení, ktoré budú slúžiť našim klientom.  Veríme, že naša prosba nájde odozvu vo Vašich srdciach a že aj Vy budete jednými z tých, ktorí nám na našej neľahkej ceste pomôžu pri prekonávaní prekážok.

Nezábudka, n.o., bude o použití takto získaných finančných prostriedkov informovať vo svojej výročnej správe.

Za Vašu dôveru a štedrosť Vám ďakujeme.

S úctou

Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby [PDF, 175 kB]