Kontakt

Adresa:
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Telefónne číslo:
047/4379099

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Zdravotný úsek: 0918 883 771