Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum platnostiDátum ukončeniaZobraziť
25/§ 52a/2013/ NP VAOTP-3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 23.12.2013   [PDF, 443 kB]
45/2013 HIPOKRAT, spol. s r.o. Kúpna zmluva 29.11.2013   [PDF, 63 kB]
226209 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 206201231 zo dňa 8.1.2013 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 10.12.2013   [PDF, 150 kB]
  EkoOil - Slovakia s.r.o. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 08.11.2013   [PDF, 147 kB]
EN: 2920.2013.9763 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 11.07.2013 31.12.2015 [PDF, 79 kB]
  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. ZMLUVNÉ DOJEDNANIA k poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom sociálnej služby 01.08.2013   [PDF, 48 kB]
441 9002864 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB     [PDF, 196 kB]
  Jednota dôchodcov Slovenska Dohoda o partnerstve a dobrovoľníckych aktivitách 03.07.2013   [PDF, 30 kB]
2/§50/PS/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 27.06.2013   [PDF, 333 kB]
2304030261 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
Skupinové úrazové poistenie U12
    [PDF, 220 kB]
1/§ 52a/2013/ NP VAOTP-2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 01.07.2013   [PDF, 430 kB]
9904099660 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb     [PDF, 239 kB]
  Ing. Marián Miklian Dohoda o výpožičke 23.04.2013 23.06.2013 [PDF, 18 kB]
11/§49a/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania 26.03.2013   [PDF, 200 kB]
56/§51/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 19.03.2013   [PDF, 232 kB]
9901243820 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb     [PDF, 343 kB]
  Ing. Emília Kaszová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb     [PDF, 167 kB]
  Počítače a Programovanie s.r.o. Zmluva o prevode užívateľských práv 31.01.2013   [PDF, 181 kB]
5OO6ADOSOOO412 Union zdravotná poisťovňa, a. s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 15.01.2013   [PDF, 453 kB]
  Orange Slovensko, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.01.2013   [PDF, 905 kB]
  Orange Slovensko, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.01.2013   [PDF, 970 kB]
  INMEDIA, spol. s r.o. Kúpno - predajná zmluva 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 144 kB]
F001/13 ATC-JR, s r.o. Kúpna zmluva 01.01.2013 31.12.2013 [PDF, 109 kB]