Zverejnenie zadanie zákazky na polohovateľné lôžka, antidekubitné matrace a nočné stolíky po ukončení VO

P.č.Deň zverejneniaPredmet zákazkyDohodnutá cena zákazky (v € s DPH)Termín zadania zákazky (uzatvorenia zmluvného vzťahu)
1. 21.11.2013 Polohovateľné lôžka 603,-€ 25.11.2013
2. 21.11.2013 Antidekubitné matrace 118,-€ 25.11.2013
3. 21.11.2013 Nočné stolíky 175,-€ 25.11.2013

Vyhotovil: Bc. Veronika Rusnáková