Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Kontakty

Nezábudka, n.o.
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
tel.: 047/4379099

Riaditeľka
Mgr. Veronika Rusnáková
mobil: 0907 278 083
riaditelka@nezabudka-fi.sk

Zdravotný úsek
mobil: 0918 883 771

Sociálny úsek
mobil: 0918 874 682

facebook

Nájdete nás

Certifikát kvality

Certifikát kvality

Projekt TESCO

Projekt TESCO