Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Rok 2022

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2022 (PDF, 797 kB)

Rok 2021

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2021 (PDF, 802 kB)

Rok 2020

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2020 (PDF, 316 kB)

Rok 2019

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2019 (PDF, 349 kB)

Rok 2018

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2018 (PDF, 358 kB)

Rok 2017

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2017 (PDF, 301 kB)

Rok 2016

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2016 (PDF, 288 kB)

Rok 2015

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2015 (PDF, 266 kB)

Rok 2014

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2014 (PDF, 256 kB)

Rok 2013

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2013 (PDF, 249 kB)

Rok 2012

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2012 (PDF, 84 kB)

Rok 2011

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2011 (PDF, 73 kB)

Rok 2010

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2010 (PDF, 72 kB)

Rok 2009

Výročná správa o činnosti a hospodárení Nezábudky n. o., Fiľakovo za rok 2009 (PDF, 62 kB)

Rok 2008

Výročná správa o činnosti a hospodárení Nezábudky n. o., Fiľakovo za rok 2008 (PDF, 61 kB)