Domáci poriadok - máj 2015 [PDF 62 kB]
(platnosť od 01.05.2015)

Domáci poriadok - Dodatok č. 1 [PDF 67 kB]
(platnosť od 01.04.2020)

Domáci poriadok - Dodatok č. 2 [PDF 44 kB]
(platnosť od 15.06.2020)