Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Domáci poriadok - máj 2015 (PDF, 62 kB)
(platnosť od 01.05.2015)

Domáci poriadok - Dodatok č. 1 (PDF, 67 kB)
(platnosť od 01.04.2020)

Domáci poriadok - Dodatok č. 2 (PDF, 44 kB)
(platnosť od 15.06.2020)