2019

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami - 1Q 2019 [PDF, 49 kB]

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - 1Q 2019 [PDF, 52 kB]

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2018 [PDF, 141 kB]

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2017 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2017 [PDF, 142 kB]

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2016 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2016 [PDF, 134 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2016 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2016 [PDF, 144 kB]

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2015 [PDF, 140 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2015 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2015 [PDF, 145 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2015 [PDF, 145 kB]

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2014 [PDF, 25 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2014 [PDF, 146 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2014 [PDF, 27 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2014 [PDF, 141 kB]

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2013 [PDF, 25 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2013 [PDF, 28 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2013 [PDF, 27 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za I. štvrťrok 2013 [PDF, 97 kB]

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za rok 2012 [PDF, 149 kB]

2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2011 [PDF, 68 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2011 [PDF, 21 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2011 [PDF, 100 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.