Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

2019

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami - 1Q 2019 (PDF, 49 kB)

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - 1Q 2019 (PDF, 52 kB)

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2018 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2018 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2018 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2018 (PDF, 141 kB)

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2017 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2017 (PDF, 142 kB)

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2016 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2016 (PDF, 134 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2016 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2016 (PDF, 144 kB)

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2015 (PDF, 140 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2015 (PDF, 133 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2015 (PDF, 145 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2015 (PDF, 145 kB)

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2014 (PDF, 25 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2014 (PDF, 146 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2014 (PDF, 27 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2014 (PDF, 141 kB)

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2013 (PDF, 25 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2013 (PDF, 28 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2013 (PDF, 27 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za I. štvrťrok 2013 (PDF, 97 kB)

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za rok 2012 (PDF, 149 kB)

2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2011 (PDF, 68 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2011 (PDF, 21 kB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2011 (PDF, 100 kB)