Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP
Druh sociálnej službyFormaKapacitaVoľné miesta
zariadenie pre seniorov pobytová – ročná 45 osôb 0
zariadenie opatrovateľskej služby pobytová ročná 8 osôb 0

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke organizácie. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený.

P.č.Číselný kódPohlavieMesto / ObecDátum zaradenia
1. 00001 Muž Čamovce 17.04.2023
2. 00002 Muž Lučenec 22.05.2023
3. 00003 Muž Lučenec 23.05.2023
4. 00004 Žena Petrovce 23.05.2023
5. 00005 Muž Nová Bašta 23.05.2023
6. 00007 Muž  Detva 05.06.2023
7. 00008 Žena  Lučenec 08.06.2023
8. 00009 Žena  Lučenec 26.06.2023
9. 00010 Žena  Lehôtka 27.06.2023
10. 00011 Muž  Vidiná 03.07.2023
11. 00012 Žena  Lučenec 24.07.2023
12. 00013 Muž Fiľakovo 02.08.2023
13. 00014 Muž  Tušice 16.08.2023

Mimo poradovníka je možné v zariadení umiestniť fyzickú osobu, ktorej v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby mesto Fiľakovo (zakladateľ poskytovateľa) v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.