Správna rada

Predseda: Ing. Ladislav Fehér

Členovia:

  • PhDr. Róbert Rubint
  • Dávid Szvorák
  • PaedDr. Tímea Tankina Tóth
  • Mgr. Attila Visnyai

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Norbert Gecso

Členovia:

  • Bc. Janka Zupková
  • Agnesa Nagyová

Štatutárny orgán

Riaditeľka: Mgr. Veronika Rusnáková


Zodpovedná osoba GDPR

Adriana Eibnerová
tel.: 047/4379099

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.