Charakteristika organizácie

 • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
 • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
 • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
 • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
 • 2009 - kapacita 53 miest
 • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
 • 2011 - založenie sociálneho podniku
 • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
 • 2014 - registrácia prepravnej služby
 • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Správna rada

Predseda: Ing. Ladislav Fehér

Členovia:

 • PhDr. Róbert Rubint
 • Dávid Szvorák
 • PaedDr. Tímea Tankina Tóth
 • Mgr. Attila Visnyai

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Norbert Gecso

Členovia:

 • Bc. Janka Zupková
 • Agnesa Nagyová

Štatutárny orgán

Riaditeľka: Mgr. Veronika Rusnáková

Zodpovedná osoba GDPR

Adriana Eibnerová
tel.: 047/4379099