Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Úprava rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

Úprava rozpočtu na rok 2022 č. 2

Úprava rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2020

Zmena rozpočtu na rok 2019 č. 1

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2011