Názov: Nezábudka, n.o.

Adresa: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

IČO: 42000041

Štatutárny orgán: Mgr. Veronika Rusnáková, riaditeľka n.o.

Charakteristika obstarávateľa: § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: SK19 0200 0000 0032 3051 1758

Profil obstarávateľa na stránke ÚVO: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/15356

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.