Názov: Nezábudka, n.o.

Adresa: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

IČO: 42000041

Číslo účtu: 11361514/5200

Štatutárny orgán: Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Charakteristika obstarávateľa: § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.