Zaradenie žiadateľa - postup

Vnútorný poriadok Nezábudka, n.o.

Žiadosti

Zásady prijímania darov v podmienkach n.o.

Vybavovanie a kontrola sťažností

Zásady činnosti výboru obyvateľov

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.