Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP
Číslo faktúryDodávateľSumaDátum vystaveniaZobraziť faktúru
7307304419 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1734,00 EUR 01.12.2011 [PDF, 155 kB]
7302280111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1734,00 EUR 01.11.2011 [PDF, 185 kB]
070/2011 Mediacity 3898,84 EUR 11.11.2011 [PDF, 63 kB]
7287265804 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1734,00 EUR 01.10.2011 [PDF, 180 kB]
531 Miroslav Brilinský 3578,59 EUR 11.10.2011 [PDF, 60 kB]
20111102 AUTORIS s.r.o. 12684,00 EUR 25.10.2011 [PDF, 111 kB]
7322164930 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1734,00 EUR 01.09.2011 [PDF, 177 kB]
7217232804 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1734,00 EUR 01.08.2011 [PDF, 171 kB]
7262096583 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1198,00 EUR 01.05.2011 [PDF, 914 kB]
7267059971 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1198,00 EUR 01.04.2011 [PDF, 218 kB]
6725054562 Slovak Telekom, a.s. 41,82 EUR 03.04.2011 [PDF, 62 kB]
230108751 INMEDIA, spol. s r.o. 158,40 EUR 04.04.2011 [PDF, 87 kB]
2011041 Kornélia Murínová - KORA 90,45 EUR 04.04.2011 [PDF, 34 kB]
63276428 Poradca s.r.o. 25,00 EUR 05.04.2011 [PDF, 57 kB]
1104272 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 65,74 EUR 05.04.2011 [PDF, 35 kB]
1101401283 ATC-JR, s.r.o. 220,04 EUR 06.04.2011 [PDF, 76 kB]
2011905377 CHRIEN, spol. s r.o. 126,49 EUR 08.04.2011 [PDF, 41 kB]
20110696 FILLECK, spol. s r.o. 13,28 EUR 11.04.2011 [PDF, 34 kB]
230109365 INMEDIA, spol. s r.o. 342,25 EUR 11.04.2011 [PDF, 80 kB]
230109367 INMEDIA, spol. s r.o. 309,24 EUR 11.04.2011 [PDF, 100 kB]
1101401388 ATC-JR, s.r.o. 151,66 EUR 13.04.2011 [PDF, 70 kB]
2011905864 CHRIEN, spol. s.r.o. 132,48 EUR 15.04.2011 [PDF, 40 kB]
230110099 INMEDIA, spol. s r.o. 418,26 EUR 18.04.2011 [PDF, 109 kB]
230110296 INMEDIA, spol. s r.o. 40,78 EUR 20.04.2011 [PDF, 53 kB]
12012089 Štefan Majoroš - M.K.Trade 329,19 EUR 20.04.2011 [PDF, 43 kB]
2011064 Sáfrányová Margita - TYGRAM 252,00 EUR 20.04.2011 [PDF, 42 kB]
0173160433 Orange Slovensko, a.s. 88,50 EUR 22.04.2011 [PDF, 58 kB]
2011906239 CHRIEN, spol. s.r.o. 175,07 EUR 26.04.2011 [PDF, 47 kB]
230110469 INMEDIA, spol. s r.o. 284,80 EUR 26.04.2011 [PDF, 102 kB]
12110414 Slovakia lift, s.r.o. 19,92 EUR 26.04.2011 [PDF, 65 kB]
2011230012 KolorMat, s.r.o. 157,46 EUR 27.04.2011 [PDF, 59 kB]
1106763 Diamon, s.r.o. 31,21 EUR 28.04.2011 [PDF, 41 kB]
2011906430 CHRIEN, spol. s.r.o. 152,09 EUR 29.04.2011 [PDF, 38 kB]
643 Simon-Styl 843,67 EUR 29.04.2011 [PDF, 41 kB]
12042011 Jozef Ferencz - Mäso Údeniny 757,46 EUR 30.04.2011 [PDF, 239 kB]
2011004 Peter Sáfrány - SAFI 105,02 EUR 30.04.2011 [PDF, 39 kB]
2011210037 Starvys, s.r.o. 590,93 EUR 30.04.2011 [PDF, 49 kB]
11010091 Supravia Trade s.r.o. 173,50 EUR 30.04.2011 [PDF, 41 kB]
7262023410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1198,00 EUR 01.03.2011 [PDF, 171 kB]
2011903306 Chrien, spol. s r.o. 226,88 EUR 04.03.2011 [PDF, 42 kB]
2011002 Ing. Emília Kaszová 445,00 EUR 04.03.2011 [PDF, 28 kB]
230105788 Inmedia, spol. s r.o. 295,26 EUR 07.03.2011 [PDF, 105 kB]
230105787 Inmedia, spol. s r.o. 115,64 EUR 07.03.2011 [PDF, 54 kB]
20110441 Filleck, spol. s r.o. 13,28 EUR 09.03.2011 [PDF, 34 kB]
230106003 Inmedia, spol. s r.o. 38,88 EUR 09.03.2011 [PDF, 52 kB]
91/2011 Miroslav Jackuliak - NOVHAS 92,40 EUR 09.03.2011 [PDF, 367 kB]
2011903731 Chrien, spol. s r.o. 103,78 EUR 11.03.2011 [PDF, 41 kB]
1103256 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 65,74 EUR 11.03.2011 [PDF, 35 kB]
1101400902 ATC-JR, s.r.o. 183,78 EUR 14.03.2011 [PDF, 75 kB]
230106485 Inmedia, spol. s r.o. 73,71 EUR 14.03.2011 [PDF, 57 kB]
230106486 Inmedia, spol. s r.o. 128,41 EUR 14.03.2011 [PDF, 91 kB]
2011904188 Chrien, spol. s r.o. 227,99 EUR 18.03.2011 [PDF, 44 kB]
230107291 Inmedia, spol. s r.o. 61,15 EUR 21.03.2011 [PDF, 56 kB]
230107293 Inmedia, spol. s r.o. 167,57 EUR 21.03.2011 [PDF, 91 kB]
2011048 Sáfrányová Margita - TYGRAM 190,00 EUR 21.03.2011 [PDF, 46 kB]
0173160433 Orange Slovensko, a.s. 83,85 EUR 22.03.2011 [PDF, 173 kB]
5570004256 IVeS Košice 215,10 EUR 23.03.2011 [PDF, 44 kB]
2011904614 Chrien, spol. s r.o. 139,86 EUR 25.03.2011 [PDF, 44 kB]
1101401138 ATC-JR, s.r.o. 353,57 EUR 28.03.2011 [PDF, 81 kB]
0103/2011 Narcis 453,00 EUR 28.03.2011 [PDF, 272 kB]
230108250 Inmedia, spol. s r.o. 66,17 EUR 30.03.2011 [PDF, 55 kB]
230108248 Inmedia, spol. s r.o. 232,42 EUR 30.03.2011 [PDF, 102 kB]
2011905050 Chrien, spol. s r.o. 134,83 EUR 31.03.2011 [PDF, 45 kB]
12-03/2011 Jozef Ferencz 866,16 EUR 31.03.2011 [PDF, 251 kB]
2011003 Peter Sáfrány - SAFI 133,24 EUR 31.03.2011 [PDF, 42 kB]
628 Simon - Styl 917,31 EUR 31.03.2011 [PDF, 42 kB]
2011210026 Starvys, s.r.o. 583,55 EUR 31.03.2011 [PDF, 51 kB]
9500154065 Stredoslovenská energetika, a.s. 292,69 EUR 31.03.2011 [PDF, 45 kB]
7301959707 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1198,00 EUR 01.02.2011 [PDF, 234 kB]
1101400417 ATC-JR, s.r.o. 210,62 EUR 02.02.2011 [PDF, 57 kB]
2011901794 CHRIEN, spol. s r.o. 263,64 EUR 04.02.2011 [PDF, 43 kB]
1/2011 Mesto Fiľakovo 24,10 EUR 04.02.2011 [PDF, 37 kB]
8723023122 Slovak Telekom, a.s. 32,33 EUR 04.02.2011 [PDF, 63 kB]
20110274 FILLECK, spol. s r.o. 13,28 EUR 07.02.2011 [PDF, 45 kB]
230103275 INMEDIA, spol. s r.o. 106,17 EUR 07.02.2011 [PDF, 87 kB]
230103276 INMEDIA, spol. s r.o. 47,76 EUR 07.02.2011 [PDF, 53 kB]
1102101 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 65,74 EUR 07.02.2011 [PDF, 35 kB]
2011902193 CHRIEN, spol. s r.o. 178,12 EUR 11.02.2011 [PDF, 43 kB]
230103865 INMEDIA, spol. s r.o. 156,96 EUR 14.02.2011 [PDF, 87 kB]
230103873 INMEDIA, spol. s r.o. 74,98 EUR 14.02.2011 [PDF, 79 kB]
1101400593 ATC-JR, s.r.o. 194,99 EUR 16.02.2011 [PDF, 58 kB]
0102/2011 Narcis - Kovács Ladislav 408,70 EUR 16.02.2011 [PDF, 272 kB]
111/11 Jozef Kelemen 92,00 EUR 17.02.2011 [PDF, 238 kB]
2011902486 CHRIEN, spol. s r.o. 107,38 EUR 18.02.2011 [PDF, 40 kB]
230104307 INMEDIA, spol. s r.o. 377,68 EUR 21.02.2011 [PDF, 106 kB]
230104306 INMEDIA, spol. s r.o. 413,80 EUR 21.02.2011 [PDF, 90 kB]
26 Verejnoprospešné služby Fiľakovo 112,86 EUR 22.02.2011 [PDF, 36 kB]
0202/2011 Narcis - Kovács Ladislav 399,00 EUR 23.02.2011 [PDF, 270 kB]
0173160433 Orange Slovensko, a.s. 95,43 EUR 24.02.2011 [PDF, 145 kB]
04/2011 Tatra Akadémia o.z. 70,00 EUR 24.02.2011 [PDF, 25 kB]
2011902881 CHRIEN, spol. s r.o 108,01 EUR 25.02.2011 [PDF, 40 kB]
2011025 Kornélia Murínová - KORA 98,91 EUR 27.02.2011 [PDF, 33 kB]
230105098 INMEDIA, spol. s r.o. 208,26 EUR 28.02.2011 [PDF, 96 kB]
12-02/2011 Jozef Ferencz - Mäso-Údeniny 673,96 EUR 28.02.2011 [PDF, 233 kB]
2011002 Peter Sáfrány - SAFI 91,95 EUR 28.02.2011 [PDF, 40 kB]
614 Simon-Styl 965,72 EUR 28.02.2011 [PDF, 38 kB]
12110193 Slovakia lift s.r.o. 111,53 EUR 28.02.2011 [PDF, 60 kB]
2011210018 Starvys s.r.o. 564,10 EUR 28.02.2011 [PDF, 42 kB]
112011 VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. 150,00 EUR 28.02.2011 [PDF, 39 kB]
9500154064 Stredoslovenská energetika, a.s. 248,88 EUR 28.02.2011 [PDF, 46 kB]
7133666278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1198,00 EUR 01.01.2011 [PDF, 176 kB]
4721914244 Slovak Telekom, a.s. 31,45 EUR 03.01.2011 [PDF, 57 kB]
2011900044 Chrien spol. s.r.o. 154,10 EUR 07.01.2011 [PDF, 41 kB]
1101006 Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 65,74 EUR 07.01.2011 [PDF, 37 kB]
230100326 INMEDIA spol. s r.o. 286,68 EUR 10.01.2011 [PDF, 99 kB]
20110025 Filleck, spol. s r.o. 13,28 EUR 11.01.2011 [PDF, 46 kB]
1101400129 ATC-JR, s.r.o. 233,84 EUR 12.01.2011 [PDF, 80 kB]
8821000064 PENAM Slovakia, a.s. 93,92 EUR 13.01.2011 [PDF, 54 kB]
2011900506 Chrien spol. s.r.o. 201,08 EUR 14.01.2011 [PDF, 42 kB]
8541777272 Orange Slovensko, a.s. 90,19 EUR 16.01.2011 [PDF, 184 kB]
230101077 INMEDIA spol. s r.o. 190,96 EUR 17.01.2011 [PDF, 94 kB]
2011900930 Chrien spol. s.r.o. 194,46 EUR 21.01.2011 [PDF, 44 kB]
1101400312 ATC-JR, s.r.o. 211,92 EUR 24.01.2011 [PDF, 79 kB]
230101859 INMEDIA spol. s r.o. 277,74 EUR 24.01.2011 [PDF, 101 kB]
2011014 Kornélia Murínová - KORA 82,97 EUR 30.01.2011 [PDF, 38 kB]
230102578 INMEDIA spol. s r.o. 269,27 EUR 31.01.2011 [PDF, 97 kB]
2011210009 STARVYS, s.r.o. 505,90 EUR 31.01.2011 [PDF, 49 kB]
2011009 Filbyt s.r.o. Filakovo 178,84 EUR 05.01.2011 [PDF, 54 kB]
2011011 Filbyt s.r.o. Filakovo 6,35 EUR 10.01.2011 [PDF, 50 kB]
2011901390 CHRIEN, spol. s r.o. 152,78 EUR 28.01.2011 [PDF, 44 kB]
12-01/2011 Jozef Ferencz 762,72 EUR 31.01.2011 [PDF, 278 kB]
2011011 Peter Sáfrány - SAFI 102,24 EUR 31.01.2011 [PDF, 40 kB]
598 Simon Ondrej 1128,83 EUR 31.01.2011 [PDF, 43 kB]
9500154063 Stredoslovenská energetika, a.s. 333,16 EUR 31.01.2011 [PDF, 47 kB]