Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Interné predpisy

Interný predpis č. 06/2022 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom ochrany klientov pred ochorením COVID 19 a inými infekčnými chorobami počas vianočných a novoročných sviatkov (PDF, 138 kB)

Interný predpis č. 05/2022 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom ochrany klientov pred ochorením COVID 19 a inými infekčnými chorobami od 20.09.2022 (PDF, 147 kB)

Interný predpis č. 04/2022 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 01.08.2022 (PDF, 145 kB)

Interný predpis č. 03/2022 - Usmernenie k povoleniu návštev klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb platnosťou od 01.04.2022 (PDF, 146 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 02/2022 - Usmernenie k povoleniu návštev klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb počas 4. vlny COVID 19 - OMICRON s platnosťou od 01.03.2022 (PDF, 146 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 01/2022 - Usmernenie k povoleniu návštev klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb počas 4. vlny COVID 19 - OMICRON s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením s platnosťou od 28.01.2022 (PDF, 147 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 13/2021 - Usmernenie k povoleniu návštev klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb počas vianočných a novoročných sviatkov s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 (PDF, 153 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 11/2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 28.10.2021 (PDF, 151 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 10/2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 25.10.2021 (PDF, 145 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 09/2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 05.10.2021 (PDF, 302 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 08/2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 10.08.2021 (PDF, 146 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 06/2021 - Opatrenia v zariadení sociálnych služieb (ZSS) na zabezpečenie ochrany klientov a zamestnancov pred ochorením COVID 19 v letných mesiacoch 2021 (PDF, 144 kB)

Interný predpis č. 04/2021 - Uvoľňovanie opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s povolením návštev príbuzných a pobytom klientov na čerstvom vzduchu od 21.04.2021 (PDF, 43 kB)

Interný predpis č. 12/2020 - Opatrenia na umožnenie návštev klientov v terminálnom štádiu ochorenia najbližšími príbuznými. Preberanie balíčkov pre klientov (PDF, 34 kB)

Interný predpis č. 08/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.09.2020 (PDF, 40 kB)

Interný predpis č. 07/2020/1 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 01.08.2020 (PDF, 56 kB)

Interný predpis č. 07/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.07.2020 (PDF, 40 kB)

Interný predpis č. 06/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 od 15.06.2020 (PDF, 43 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 04/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 08.06.2020 (PDF, 37 kB)

Interný predpis č. 03/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 03.06.2020 (PDF, 38 kB)

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 02/2020 - Opatrenia na zabezpečenie úloh v súlade s uznesením Vlády SR o rozšírení núdzového stavu a uložení pracovnej povinnosti v pobytových zariadeniach SS v súvislosti s pandémiou COVID - 19 (PDF, 44 kB)

Interný predpis č. 01/2020 - Opatrenia na zaistenie prevencie šírenia infekcie COVID - 19 (koronavírus) pri výkone sociálnych služieb (PDF, 45 kB)
Príloha k Internému predpisu č. 01/2020 (PDF, 134 kB]


Krízový plán

Krízový plán 09.04.2020 (PDF, 112 kB)

Krízový plán 18.12.2020 (PDF, 69 kB)