Vážení občania, upozorňujeme vás na sprísnenie podmienok návštev v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. Od 10.07.2020 sú umožnené návštevy mobilných klientov a klientov na invalidných vozíkoch denne len vo vonkajších priestoroch zariadenia v trvaní maximálne 30 minút v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. na vyhradených miestach, kde sú k dispozícii lavičky alebo stoličky. Súčasne je možná jedna návšteva u jedného klienta, spolu v areáli súčasne maximálne 5 osôb (návštev).

Návštevy v budove sú možné len u klientov pripútaných na lôžko bez možnosti presunu na vozíku v dňoch streda a nedeľa tiež v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. v trvaní 20 minút. U jedného klienta je povolená len jedna návšteva a v budove súčasne môžu byť na návšteve maximálne 2 osoby.

Pri návštevách je potrebné dodržiavať hygienické a epidemiologické opatrenia (evidencia, rúška, návleky, dezinfekcia, meranie teploty) a prípadné ďalšie pokyny zamestnancov zariadenia.

Prechádzky klientov sú povolené len v areáli zariadenia.

Všetky opatrenia zavádzame z dôvodu ochrany zdravia klientov, zamestnancov a ich rodín. Veríme, že nás pochopíte a svojím zodpovedným prístupom podporíte našu snahu čeliť čo najlepšie hrozbe koronavírusu. Informácie uvádzame na našej webovej stránke a na vstupných dverách budovy.

Ďakujeme

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.