V súvislosti s ukončenou karanténou v ZSS (COVID 19) je možné vykonávať návštevy v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo v súlade s Interným predpisom č. 05/2022, t. j. návštevy na izbách sú povolené v stredu, sobotu, nedeľu od 10.00 do 16.00 hod. v trvaní 15 minút a za účasti najviac 2 osôb.
Návštevy vo vonkajších priestoroch nie sú obmedzené, odporúčame príbuzným a známym využívať priaznivé počasie na takýto druh návštevy.
Individuálne je možné dohodnúť návštevu aj mimo návštevných hodín prostredníctvom telefonátu, mailu so sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi zdravotného úseku.
Žiadame všetky návštevy, aby dodržiavali dobu návštevy v budove (15 minút) a pokyny pracovníkov zariadenia  z dôvodu ochrany klientov pred chorobami. Takisto vyzývame návštevy, aby nechodili do zariadenia, keď sami trpia infekčnou chorobou (chrípka, nádcha, kovid, iné respiračné ochorenia).
Mobilní klienti nemajú žiadne obmedzenia pri pohybe v areáli zariadenia a mimo neho, ale je potrebné svoj pobyt mimo zariadenia hlásiť.
Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s naďalej zotrvávajúcou karanténou kvôli výskytu nových pozitívnych prípadov COVID 19 v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci sú návštevy v budove zariadenia sociálnych služieb naďalej zakázané. Klienti, ktorí nie sú pozitívni a sú ubytovaní mimo karanténnych priestorov, môžu chodiť na prechádzky v areáli zariadenia a okolí, prípadne v spoločnosti príbuzných môžu navštíviť aj cintoríny. Pobyt mimo zariadenia je potrebné nahlásiť u sociálnych pracovníkov. Prosíme širokú verejnosť a príbuzných dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, aby sme tak predišli ďalšiemu šíreniu nákazy. Po ukončení karantény budeme verejnosť informovať o podmienkach návštev v zariadení. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s ústupom COVID 19 v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo povoľuje vedenie organizácie návštevy klientov počas sviatku 15.9.2022 a následného víkendu 17.9.-18.9.2022 takto:

  1. Návštevy na izbách imobilných klientov v čase od 10.00 hod do 14.00 hod. - najviac 2 osoby v izbe v trvaní 15 minút za prísnych hygienických podmienok (rúško, dezinfekcia). Žiadame návštevníkov dodržiavať tieto opatrenia s ohľadom na zdravie klientov a zamestnancov. V prípade nedodržania opatrení bude musieť organizácia pristúpiť k úplnému uzavretiu zariadenia.
  2. Návštevy mobilných klientov a klientov na invalidných vozíkoch vykonávať vo vonkajších priestoroch - terasy, altánok, nádvorie, okolie taktiež za prísnych hygienických podmienok. Prosíme príbuzných, aby využili možnosti priaznivého počasia na pobyt so svojimi blízkymi na čerstvom vzduchu.

Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci sú návštevy v zariadení sociálnych služieb do odvolania zakázané.  
Prosíme širokú verejnosť a príbuzných dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, aby sme tak predišli šíreniu nákazy. Po ukončení karantény budeme verejnosť informovať o podmienkach návštev v zariadení. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci sú návštevy v zariadení sociálnych služieb do odvolania zakázané.  
Prosíme širokú verejnosť a príbuzných dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, aby sme tak predišli šíreniu nákazy. Po ukončení karantény budeme verejnosť informovať o podmienkach návštev v zariadení. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v meste Fiľakove a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci sú návštevy v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., do odvolania zakázané. Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, ktoré sú k dispozícii aj na webe a vstupných dverách budovy. Ďakujeme za pochopenie.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v meste Fiľakove Nezábudka, n.o., upravuje návštevné hodiny v zariadení takto:
Návšteva imobilných klientov na izbách je možná 2x v týždni v stredu a nedeľu v čase od 14.00 do 16.00 hod. Trvanie návštevy maximálne 20 minút a v miestnosti maximálne jedna osoba na návšteve za prísnych hygienických podmienok.
Vonkajšie návštevy sú povolené denne v čase od 14.00 do 16.00 hod. maximálne 30 minút taktiež za prísnych hygienických podmienok.

Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, ktoré sú k dispozícii aj na webe a vstupných dverách budovy. Ďakujeme za pochopenie.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Vážení občania, upozorňujeme vás na sprísnenie podmienok návštev v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. Od 10.07.2020 sú umožnené návštevy mobilných klientov a klientov na invalidných vozíkoch denne len vo vonkajších priestoroch zariadenia v trvaní maximálne 30 minút v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. na vyhradených miestach, kde sú k dispozícii lavičky alebo stoličky. Súčasne je možná jedna návšteva u jedného klienta, spolu v areáli súčasne maximálne 5 osôb (návštev).

V Nezábudka, n.o., boli vykonané rýchlotesty na prítomnosť protilátok na COVID 19 (koronavírus) a u všetkých klientov aj zamestnancov boli tieto testy negatívne. Tešíme sa, že naše snaženie a zodpovednosť a trpezlivosť a dôvera našich klientov v nás boli takto odmenené. Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, aby sme mali takéto dobré výsledky až do skončenia koronakrízy. Ďakujeme.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s nariadením Úradu verejného zdravotníctva, MPSVR SR, MZ SR s platnosťou až do odvolania boli prijaté v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo nasledovné opatrenia:

  1. Zákaz vstupu cudzích osôb do budovy a areálu zariadenia
  2. Zákaz nosenia potravín a iných produktov klientom zariadenia
  3. Nákupy podľa požiadaviek klientov a ich príbuzných zabezpečia zamestnanci zariadenia
  4. Informácie o stave klientov, odkazy sa podávajú telefonicky, e-mailom

Č. t.: 0918 883 771, 0918 874 682
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   

V záujme zachovania zdravia našich klientov a zamestnancov prosíme príbuzných a verejnosť o pochopenie. Ďakujeme.

Fiľakovo 31.03.2020
Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.